Symfony Vuejs Etkinleştirme

Öncelikle composer ile encore kütüphanesini dahil edelim

composer require symfony/webpack-encore-bundle

webpack.config.js içerisine ekleyin

.enableVueLoader()

npm ile gerekli kütüphaneleri dahil edin

npm install vue vue-loader vue-template-compiler

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}